Wij nemen vanaf nu de WISC-V af

De WISC-V is de nieuwe intelligentietest voor kinderen van 6 t/m 16 jaar. In Nederland is dit de opvolger van de WISC-III, want de WISC-IV is niet aangepast aan de Nederlandse situatie. De nieuwe test is uitgekomen in 2017 en heeft dus heel recente normen: de prestaties van uw kind worden vergeleken met die van andere kinderen die de test onlangs gemaakt hebben.
De WISC-V levert behalve een Totaal IQ ook IQ-indexscores op (zoals er bij de WISC-III o.a. verschil gemaakt kon worden tussen de verbale en performale onderdelen). Afhankelijk van welke van de 14 onderdelen afgenomen worden, zijn dit: verbaal begrip, visueel ruimtelijk, fluid redeneren, werkgeheugen en verwerkingssnelheid. Daarnaast kunnen eventueel nog aanvullende indexscores berekend worden (kwantitatief redeneren, auditief werkgeheugen, non-verbaal, algemene vaardigheid en cognitieve competentie). Ook zijn er scores die onderpresteren in de test kunnen aantonen en scores die inzicht geven in het effect van de snelheidsinstructie.
Soms zullen we voor uw kind een andere testkeuze maken, bijvoorbeeld op grond van leeftijd, tests die eerder afgenomen zijn of andere voorinformatie die we krijgen. Bij kleuters nemen we doorgaans de RAKIT-2 af; deze test heeft normen van 4 t/m 12,5 jaar.
Klik hier om vrijblijvend meer informatie te krijgen over een testafname bij Quistet.

Test voor iedereen betaalbaar

Wij merken dat mensen pas bij ons aankloppen als het met hun kind bijzonder uit de hand dreigt te lopen op school. Weet dat u ook in een eerder stadium bij ons terecht kunt! Wij kunnen u en uw kind met minimale inzet helpen en zullen dat voor u betaalbaar houden. In ons handelen staat dit centraal: wij willen u een zo breed mogelijk beeld geven van de ontwikkeling van uw kind (intelligentie, sociaal, emotioneel, persoonlijkheid, leerstijlen, etc.) en we willen zorgen dat die ontwikkeling voorspoedig blijft verlopen. Wij hebben een speciaal tarief voor dit soort preventief onderzoek. Wacht dus niet totdat uw school ‘handelingsverlegen’ is geworden, of totdat er gedwongen allerlei instanties bij uw gezin betrokken zijn. Neem vooral contact op voor vrijblijvende informatie.

helene-2015

Quistet

Passend onderwijs voor hoogbegaafden

Tags

, , , , , , , , , , , , , , ,

Heeft uw kind problemen op school en denkt u dat dat wellicht met hoogbegaafdheid te maken heeft? Een hoogbegaafd kind testen is een vak apart. En adviezen geven over een hoogbegaafd kind zodat de leerkracht op school daar iets mee kan, is ook een specialisatie. De medewerkers van Quistet hebben jarenlange ervaring en zijn opgeleid als specialisten in onderwijs aan hoogbegaafden. Niet alleen op school maar ook thuis kunnen hoogbegaafde kinderen een uitdaging betekenen. Wij geven u tips en adviezen over het omgaan met de behoeften van uw kind en brengen u op ideeën waar u zelf waarschijnlijk nog niet aan gedacht had. Onze medewerkers, psychologen, zijn getraind in goed luisteren, observeren en verbanden leggen. Zij zullen u helpen om de omgeving van uw kind beter passend te maken voor onderwijs en leren. Ook hoogbegaafde volwassenen zijn bij ons van harte welkom.

Hoogbegaafde peuters

Wéét u al dat uw peuter hoogbegaafd is, een ontwikkelingsvoorsprong heeft, bepaalde schoolse vaardigheden al beheerst of in het algemeen ‘verder’ of ‘anders’ is dan zijn of haar leeftijdgenootjes? Denk dan goed na over de school waar u hem of haar aanmeldt. Een goede start op de basisschool is van essentieel belang.

Quistet adviseert en denkt graag met u mee.

Test voor Leonardoschool

Heeft uw kind een IQ test nodig om toegelaten te worden tot een Leonardoschool? Overweeg dan zeker maatschap Quistet. Uw kind wordt in alle rust (indien gewenst thuis) getest, u krijgt uitgebreid advies en op uw verzoek komen wij de gegevens of en de situatie van uw kind (samen met u) ook toelichten op school.

Hélène van Haren is GZ-psycholoog, werkzaam in maatschap Quistet en 20 jaar gespecialiseerd in hoogbegaafdheid, leren en onderpresteren. Zij werkt landelijk.

De kosten voor een intelligentietest (meestal de WISC-III) zijn € 750,= inclusief mondeling en schriftelijk verslag. Informeer op uw school of de coördinator een kortingscode heeft ter waarde van € 50,-.

Uiteraard doen wij ook breder psychologisch onderzoek en andere assessments of een second opinion als dat nodig is. Vraag naar de mogelijkheden en kijk op www.quistet.nl voor meer informatie, of download hier meteen een aanmeldformulier.

Intelligentietest

Tags

, , , , , ,

Het gebruik van een intelligentietest bij kinderen kan tot flinke discussies leiden. Bij Quistet proberen we dit soort discussies te vermijden door de intelligentietest niet als doel in te zetten, maar als middel te gebruiken om inzicht te krijgen in uw kind of leerling. Het is bij ieder kind maar de vraag of een intelligentietest wel echt zijn of haar intelligentie meet. Onderpresteren, (faal)angst en bijvoorbeeld het contact met de degene die de test afneemt, zullen wellicht een lagere score opleveren. Dit betekent natuurlijk niet dat uw kind vandaag minder intelligent is dan gisteren. Iemand met een IQ van 130 is niet meer of minder slim dan iemand met een IQ van 129. Herhaalde afname van dezelfde test (zoals bijvoorbeeld op scholen voor speciaal onderwijs) kan heel verschillende resultaten opleveren. Kortom: we moeten ons niet blindstaren op scores en ook niet op het gedrag van uw kind tijdens de test.

Bij Quistet noemen we een psychologisch onderzoek of een intelligentietest niet voor niets een assessment. We willen graag met u mee kijken wat er aan de hand is, als u een vraag heeft over het functioneren of de capaciteiten van uw kind. We nemen uw ervaringen net zo serieus als het gedrag van uw kind, en de informatie van de leerkracht is net zo waardevol als de antwoorden die de leerling geeft op de vragen in een intelligentietest.

Hélène van Haren

Tags

, , , ,

Helene van Haren

Hélène van Haren is ontwikkelings- psycholoog en GZ-psycholoog. Ze werkte 15 jaar bij het Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek (CBO) aan de Radboud Universiteit Nijmegen en 5 jaar bij Stichting EduCare in Enschede. Ze zet zich nu bij Quistet in om kinderen te helpen hun eigen persoonlijke ambitie te vinden en te verwezenlijken, in verbondenheid met hun omgeving en de mensen om hen heen.

Hoogbegaafd kind testen?

Tags

, , ,

Quistet
Uw kind testen om te weten of hij/zij hoogbegaafd is? Dan bent u bij Quistet aan het juiste adres. Maar ook als uw vraag helemaal niets met hoogbegaafdheid te maken heeft, kan het zinvol zijn met ons contact op te nemen. D.m.v. een assessment kunnen we u informatie geven over de leerstijlen en -voorkeuren van uw kind en u helpen met eventuele valkuilen die hij of zij tegen kan komen in het onderwijs.

Wist u dat een verkort assessment in de meeste gevallen voldoende is? Onze medewerkers beantwoorden graag uw vragen. Mail of bel vrijblijvend!.

Quistet werkt landelijk: u kunt altijd naar ons toe komen voor advies. En we komen op verzoek ook naar u toe. Vooral voor gevoelige kinderen kan dit veel test-stress voorkomen.