De WISC-V is de nieuwe intelligentietest voor kinderen van 6 t/m 16 jaar. In Nederland is dit de opvolger van de WISC-III, want de WISC-IV is niet aangepast aan de Nederlandse situatie. De nieuwe test is uitgekomen in 2017 en heeft dus heel recente normen: de prestaties van uw kind worden vergeleken met die van andere kinderen die de test onlangs gemaakt hebben.
De WISC-V levert behalve een Totaal IQ ook IQ-indexscores op (zoals er bij de WISC-III o.a. verschil gemaakt kon worden tussen de verbale en performale onderdelen). Afhankelijk van welke van de 14 onderdelen afgenomen worden, zijn dit: verbaal begrip, visueel ruimtelijk, fluid redeneren, werkgeheugen en verwerkingssnelheid. Daarnaast kunnen eventueel nog aanvullende indexscores berekend worden (kwantitatief redeneren, auditief werkgeheugen, non-verbaal, algemene vaardigheid en cognitieve competentie). Ook zijn er scores die onderpresteren in de test kunnen aantonen en scores die inzicht geven in het effect van de snelheidsinstructie.
Soms zullen we voor uw kind een andere testkeuze maken, bijvoorbeeld op grond van leeftijd, tests die eerder afgenomen zijn of andere voorinformatie die we krijgen. Bij kleuters nemen we doorgaans de RAKIT-2 af; deze test heeft normen van 4 t/m 12,5 jaar.
Klik hier om vrijblijvend meer informatie te krijgen over een testafname bij Quistet.

Advertenties